Vanlige spørsmål om BIOROCK | Vanlige spørsmål om behandling av avløpsvann fra boliger

HVOR MYE SLAM PRODUSERES I SEPTIKTANKEN?

Svaret vårt:

Mengden slam som produseres påvirkes av hvordan enheten brukes (størrelse, hyppig overbelastning, type avløp, rutinemessig vedlikehold). Hver enhet er forskjellig.

Vi anslår at en installasjon på 0,5 l / dag / p.e. vil produsere 182,5 liter per p.e. slam per år det første året. Virkeligheten ser ut til å være nærmere 0,3 l / p.e. / år.

Mengden produsert slam vil reduseres de første årene. Normalt etter 4. eller 5. år reduseres restvolumet med 40%.

Ved tømming må rengjøringsmidlet legge igjen noen centimeter slam i bunnen av tanken ettersom bakteriene som bryter ned slammet er spesifikke og tar lang tid å utvikle seg.

Vil du komme i kontakt med oss?

Hei jeg heter José Manuel Rodríguez , International Sales Director av BIOROCK. Kontakt oss nå for en GRATIS prosjektvurdering.

Hvor befinner du deg?

Hvem er du?

Dine kontaktdata

Landskode angis automatisk etter valg av land

Hva er din interesse?

Hvis du velger annet, vennligst spesifiser i emnefeltet

Hvordan kan vi hjelpe deg?