321

BIOROCK Produksjon og Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

BBIOROCK har ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisering for produksjon og salg av BIOROCK kloakkrenseanlegg.

BIOROCK gir produktansvar for komplette anleggsenheter og bioreaktorer (hvis installert i samsvar med BIOROCKs retningslinjer for installasjon og vedlikehold). I våre produksjonsanlegg jobber vi med de høyeste standardene som er tilgjengelige, mens vi kontinuerlig bruker kvalitetssikringstester i hver produksjonsfase.

Der er 15 års garanti på alle PE komponenter.