321

BIOROCK SERTIFISERT RENSEANLEGG

Europa

ECOROCK enhetene er testet med høyeste PIA i Aachen Tyskland (varslet organ 1739) og hos Certipro i Mol i Belgia for “Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 PE”. Enhetene har bestått testene for vanntetthet og strukturell oppførsel (crush test og pit test).

DEL 3: PAKNINGS - OG/ELLER STEDSMONTERTE RENSEANLEGG

Det komplette Biorock systemet (Primær tank + Bioreaktor) er testet for biologisk effektivitet på PIA i Aachen, Tyskland og Certipro i Belgia.

DEL 1: PREFABRIKERTE SEPTISKE TANKER

BIOROCK primær tanker er testet for sin effektivitet på PIA i Aachen i Tyskland. Den hydrauliske effektiviteten er 99,86%.

DEL: 6 PREFABRIKERTE BEHANDLINGSENHETER FOR SEPTISKTANK FLYTENDE

ECOROCK behandlingsenhet (Reaktor) kan også installeras etter en eksisterende primærtankt (Retrofit)

BEHANDLINGSEFFEKTIVITET

BOD5: 98.7 % (4 mg/l)
COD: 96.3 % (26 mg/l)
SS: 99.3 % (3 mg/l)

 

BIOROCK SERTIFISERINGER OG GODKJENNING I FORSKJELLINGE LAND

New Zealand

ECOROCK enhentene har gjennomgått "The On-site Effluent Treatment National Testing Programme" (OSET NTP) testing der fabrikkproduserte kloakkrensinganlegg testes på et eget testområde (OSET TestFac) lokalisert innenfor det kommunale kloakkanlegget.

BIOROCK er sertifisert for å oppfylle AS/NZS 1546.1:2008 standard.

BIOROCK er sertifisert for å oppfylle kravene i EN12566.3 og EN12566.6.

GODKJENNING I TYSKLAND

Biorock har 4 ganger godkjenning (DIBt Zulassungen) for Tyskland.
Ecorock-enhetene er godkjent som et komplett system (Primær tank + Bioreactor) og som en ettermontering (kun Bioreactor).