321

BIOROCKs Misjon | Bærekraftig rensing av avløpsvann

VÅR MISJON

BIOROCKS misjon er å tilby økonomiske og økologiske løsninger på rense problemer i kloakkanlegg, og tilby de beste service- og kvalitetsproduktene til våre kunder. BIOROCK-systemene tømmer renset avløp av eksepsjonell kvalitet, mye høyere enn de nasjonale standardene, og tillater i de fleste tilfeller øyeblikkelig utslipp til overflatevann som elver og dammer, selvfølgelig underlagt lokale og nasjonale regler i hvert land.