321

10 Grunner Til Å Kjøpe En BIOROCK Enhet | Kloakkbehandling

BIOROCK JOBBER MED NATUREN, IKKE MOT DEN ... SÅ DU SPARER

 

 1. Idiotsikker
  Svært pålitelig renseprosess som fungerer år etter år uten tilsyn. Det er en stor innebygget sikkerhetsfaktor.
 2. Ingen elektrisitet
  "Økosystemet" i BIOROCK renser avløpsvannet: Ingen store, kostbare mekaniske injektorsystemer for luft.
 3. Minimalt vedlikehold og liten slamproduksjon
  De fleste tradisjonelle kloakkrensesystemer for bruk i boliger trenger services tre til fire ganger i året. BIOROCK har ingen bevegelige deler eller elektriske komponenter, og trenger ikke rutinemessig utpumping, kun slamtømming hver 6. måned.
 4. Lave kostnader - store besparelser
  Du reduserer både strømregningen og vedlikeholdsbudsjettet til et minimum.
 5. Lydløs
  Ingen summende motorer som kan gå opp til 24 timer i døgnet; Du kan nyte din hage og sove i fred.
 6. Luktfri
  Den naturlige lufttilførselen avgir ingen lukt
 7. Sikker og ressursbesparende
  Ingen risiko for sykdomsfremkallende mikroorganismer eller sløsing med vannet der dette er et knapphetsgode.
 8. Bærekraftig
  BIOROCK systemet slipper nesten ikke ut CO2, og har svært lite økologisk fotavtrykk.
 9. Kjemikaliefri avløpsrensing
  Ingen potensielt giftige eller skadelige kjemikalier slippes ut i din hage, eller til luften.
 10. Svært kompakt kloakksystem
  Mindre å transportere; mindre graving og mindre sår i landskapet.