321

Hvorfor BIOROCK? Beste Kloakkrenseanlegg

HVORFOR BIOROCK?

  1. Både produsent og fabrikant
  2. En mangfoldig ledergruppe i verdensklasse, bestående av spesialister med lokal og global ekspertise
  3. Et modent og solid økonomisk grunnlag
  4. Et verdensomspennende salgsnettverk
  5. Avtaler med globale ledere i egen region eller land
  6. Dedikert til å overholde de strengeste globale standardene for produksjon og miljøbevissthet
  7. ISO 9001: 2000 Akkreditering