321

Vanlige spørsmål om BIOROCK | Vanlige spørsmål om behandling av avløpsvann fra boliger

AVSTAND FOR INSTALLASJON AV UTSTYR?

Svaret vårt:

Installasjonen av utstyret må respektere en minimumsavstand på 3 meter fra eiendomsgrensen og fra trær eller vegetasjon som har utviklet et betydelig rotsystem.

Septiktanken må installeres så nært som mulig (mindre enn 10 meter) til utløpspunktet for ubehandlet avløpsvann, for å forhindre tilstopping av fettavleiringer i innløpsledningen. Hvis septiktanken installeres over 10 meter unna, må det installeres en fettfelle oppstrøms septiktanken.

Septiktanken, som er forseglet, kan installeres nedstrøms minst 35m fra ethvert inntakspunkt. Dette bør verifiseres med de lokale myndighetene.

Vil du komme i kontakt med oss?

Hei jeg heter José Manuel Rodríguez , International Sales Director av BIOROCK. Kontakt oss nå for en GRATIS prosjektvurdering.

Hvor befinner du deg?

Hvem er du?

Dine kontaktdata

Landskode angis automatisk etter valg av land

Hva er din interesse?

Hvis du velger annet, vennligst spesifiser i emnefeltet

Hvordan kan vi hjelpe deg?