321

BIOROCK Partnere og Representanter for Rensing av Avløpsvann

VÅRE PARTNERE

BIOROCK HAR SKAPT ET FLERTALLS STRATEGISKE PARTNERSKAP DE TO SISTE TIÅRENE FOR Å ØKE PRODUKT TILBUDET OVER HELE VERDEN.

Produsent av rotasjonsformede produkter:

Lokale agenter / partnere / distributører

Nedenfor er en liste over noen av de lokale representantene for BIOROCK.

Generell informasjon om kloakkrensing: