Mange fordeler

Revolusjonerende teknologi

 • Behøver ikke elektrisitet 
 • Ingen bevegelige deler
 • 24 timer oppstart
 • Lange fraværsperioder er uproblematisk

Unik komfort

 • Fullstendig lydløs
 • Lave driftskostnader
 • Suveren kvalitet på avløpsvann
 • Septiktank ombyggingsenhet (retrofit)

Svært bærekraftig

 • Lang levetid for BIOROCK Media
 • Lavt karbonutslipp, minimalt økologisk fotavtrykk
 • Minimalt årlig vedlikehold
 • Lange tømmeintervaller

Våre minirenseanlegg

BIOROCK tilbyr en komplett serie av kompakte og ikke-elektriske kloakkrensesanlegg, med kapasiteter på 6, 8, 10, 15 og 30 personer. Ved å installere dem parallelt kan enhetene også håndtere 60, 90, 120 mennesker og enda flere.  BIOROCK kloakkbehandlingsanlegg tilbyr en ideell strømfri løsning for rensing av husholdningskloakk.

BIOROCK er en revolusjonerende, effektiv og pålitelig løsning for kloakkrensing i et kompakt anlegg. Våre systemer har ingen vifte eller ventilasjonssystemer.  De trenger ikke elektrisitet eller annen tilført kraft for renseprosessen, noe som gir minimale vedlikeholds- og reparasjonskostnader, svært lave driftskostnader og lange tømmeintervaller.  
Disse unike fordelene gir betydelige kosnadsbesparelser for brukeren sammenliknet med konvensjonelle kloakkbehandlingsanlegg,  Muligheten for sammenbrudd er praktisk talt ikke-eksisterende.  Dermed er der heller ikke behov for dyre reservedeler.

Den kostnadsbesparende løsningen for kloakkbehandling

Ikke alle kloakkrenseanlegg er like.  Det viktigste å vurdere før man går til innkjøp av kloakkrenseanlegg er den løpende driftskostnaden.  Elektrisk drevne anlegg krever høye driftskostnader i hele anleggets levetid.  Kombinasjonen av konkurransedyktig innkjøpskostnad og kostnadseffektiv årlig energibruk gjør BIOROCK til en investering for fremtiden.

Last ned våre brosjyrer:

Se våre produkter

Brukererfaringer og referanser

BIOROCK installation at an old mill Hidden domestic BIOROCK InstallationMed 25 år i bransjen er vi stolt av å kunne tilby våre kunder den mest økonomiske, bærekraftige og effektive løsning for rensing av husholdningskloakk.

Klikk på bildene for å se eksempler på BIOROCK installasjoner fra hele verden.

Minimale vedlikeholds- og driftskostnader gir betydelige besparelser

Ingen energikostnader til renseprosessen:
Kostnadsreduksjon pr år: kr 900 til kr 1500
Lange tømmeintervaller for slamavskiller:
kun hvert 3. - 4. år. Årlig besparelse: kr. 3000 (*)
Minimale vedlikeholds- og driftskostnader.  Muligheten for funksjonsfeil eller sammenbrudd er praktisk talt ikke-eksisterende.
Dyre reservedeler er dermed unødvendig.
(*) Sammenliknet med konvensjonelle kloakkrenseanlegg.

 

Gå for BIOROCK!

Den vedlikeholdsfrie, ikke-elektriske løsningen for rensing av avløp og kloakk.

Solid konstruksjon som kan tilpasses og installeres for alle bruksområder og grunnforhold, også på steder med med høyt grunnvannsnivå.

Håndterer sporadisk/sesongmessig belastning, og fungerer like godt etter lange fraværsperioder uten bruk, eller ved lav intensitet.

Kvaliteten på det rensede avløpsvannet er like god under alle forhold.

Ikke-elektrisk enhet for ombygging av septiktank:  Vårt anlegg kan koples til en eksisterende septiktank.

Topp resultater i test av renseeffekt

BIOROCK oppnår forbløffende resultater for kloakkrensing . En standarisert test EN 12566-3 målte renseeffekten i en to trinns tank.  Over testperioden ble det målt 99% reduksjon av forurensing i vannet.  Dette er betraktelig renere enn ledende elektrisk drevne behandlingsanlegg som selges for samme pris.  BIOROCK-enheter kan brukes hvor som helst hvor offentlig kloakk ikke finnes.

Mer informasjon: Les Tradisjonell VS BIOROCK

Unike fordeler

 • Fullstendig luktfri og lydløs
 • Utmerket behandlingskvalitet
 • Gratis befaring og forhåndsuttalelse
 • Installasjon utført av fagfolk kvalifisert og godkjent av BIOROCK

Media: 10 år
Tanker: 25 år

Be om våre betingelser

Fakta om BIOROCK Media

BIOROCK bruker et materiale med enormt overflateareal, som sikrer etablering av den nødvendige bakteriekultur, en prosess som er avgjørende for å kunne rense husholdningskloakk effektivt.

BIOROCK Media er svært motstandsdyktig mot nedbryting og fungerer stabilt over lang tid - vår 25 års erfaring i markedet beviser dette.

 • Svært stabilt uorganisk materiale - mister ikke effekt over tid, i motsetning til "organisk" media.
 • Krever minimalt med vedlikehold - skraping og ruing er unødvendig.
 • Struktur og sammensetning av BIOROCK Media gir en overflate med unik renseeffekt.
 • Økologisk materiale, lokalt produsert og 100% gjenvinnbart.

BIOROCK tilbyr en mye mer effektiv og økologisk kloakkrensing sammenliknet med tradisjonelle metoder som krever mye energi og vedlikehold.