For utslipp til høyere nivå

For utslipp til høyere nivå

BIOROCK tilbyr en løsning for utslipp til høyere nivå, velegnet f. eks. ved nedgraving med utløp direkte til et åpent elveløp (*), dreneringsgrøft eller hevet basseng.

BIOROCK systemet utstyres da med en pålitelig kvalitetspumpe. Pumpesettet leveres ferdig montert for å gjøre installasjonen enklere og raskere.

(*) Der lokale og nasjonale forskrifter tillater det.


Våre kvalifiserte teknikere står til din disposisjon for å støtte deg i prosjektet.

Hvor befinner du deg?

Hvem er du?

Dine kontaktdata

Landskode angis automatisk etter valg av land

Hva er din interesse?

Hvis du velger annet, vennligst spesifiser i emnefeltet

Hvordan kan vi hjelpe deg?