For pumpet avløp

For pumpet avløp

Noen installasjoner krever en pumpe i enden av systemet for å løfte utslippet av renset vann til et høyere nivå eller til overflaten, f. eks. ved nedgraving med utløp direkte til et åpent elveløp (*), dreneringsgrøft eller hevet basseng.
*Der lokale og nasjonale forskrifter tillater det.

Pumpen er installert i en pumpekanal. BIOROCK har utviklet en pumpekanal med 400 mm diameter, som er tilpasset ECOROCK enheter.


Våre kvalifiserte teknikere står til din disposisjon for å støtte deg i prosjektet.

Hvor befinner du deg?

Hvem er du?

Dine kontaktdata

Landskode angis automatisk etter valg av land

Hva er din interesse?

Hvis du velger annet, vennligst spesifiser i emnefeltet

Hvordan kan vi hjelpe deg?