321

MULTIROCK RENSESYSTEM FOR AVLØPSVANN
HØY KAPASITETS RENSEANLEGG FOR AVLØPSVANN

OPPTIL FLERE HUNDRE MENNESKER

MULTIROCK er et ikke-elektrisk renseanlegg med to trinn for avløpsvann

Trenger du et avløpsrensesystem som er ivaretatt for mer enn 30 personer? Hos BIOROCK har vi den rette løsningen for deg! MULTIROCK-systemet vårt er den perfekte løsningen for avløpsrensing med en kapasitet på opptil 30 personer. MULTIROCK er bygget med våre ECOROCK-5010 behandlingsenheter installert parallelt, og er et modulbasert system som gir deg de beste rensingsresultatene mens det er enkelt å installere. Den er spesielt designet for å lette kloakkavhending med høy kapasitet for lokalsamfunn med 30+ personer.

Når ECOROCK-5010-enhetene er installert parallelt, kan de ta imot 30, 60, 90, 120, 180, personer (P.E.), og så videre.

MULTIROCK-løsninger er ideelle for små kollektiver, hytter, restauranter, campingplasser eller annen infrastruktur.

Jeg trenger en gratis prosjektvurdering

Jeg vil ha et tilbud

FORDELER MED
MULTIROCK HØY KAPASITETS RENSEANLEGGET

MULTIROCK Elektriske
anlegg
Organiske
Media anlegg
Høyt Media levetid      
Lave driftskostnader      
Minimalt årlig vedlikehold      
Enkel installasjon      
Luktfri      
Lange utpumpingsintervaller for septiktank      
Ikke elektrisk      
Lydløs      
Perioder med lang fravær      

DEN UNIKE BIOROCK MEDIA

Avløpsrenseanlegg med lavt vedlikehold
Overlegen rensing av kloakkbehandling
Miljøvennlig avløpsvannbehandling
Uorganisk avløpsvannbehandling

Denne senere fasen av prosessen er definert av lag av BIOROCK media. BIOROCK-media er forbehandlet med enzymer for å oppnå rask oppstart og for å stimulere veksten av riktig bakterietype. Disse bakteriene koloniserer media i store mengder og fordøyer raskt det organiske avfallet.

Behandlingsfilosofien er utviklet rundt en kombinasjon av aerob / anoksisk biologisk nedbrytning og filtrering. BIOROCK-teknologifordelen er videre preget av - minimale vedlikeholdskrav og evne til å håndtere periodiske (sesongmessige) belastninger. (F.eks. Feriehus, safarihytter, campingplasser osv.)

VÅRE EKSKLUSIVE MEDIER ER NEDBRYTINGSBESTANDIGE, STABILE OG BÆREKRAFTIGE - SLIK AT RENSESYSTEMET FUNGERER EFFEKTIVT PÅ LANG SIKT. DU FINNER DEN EKSKLUSIVT I BIOROCK-SYSTEMER.

Ecorock-5010

Volum 5000 Liter
Mål (i mm)
Lengde Bredde Høyde
3800 1150 2285

Vekt (tom)

596 Kg

Last ned Teknisk ark

MULTIROCK HØY KAPASITET DOMESTISK AVFALLSBEHANDLING

BIOROCKREVOLUSJONSTEKNOLOGI

Denne innovative teknologien gir et konsistent avløpsvann av høy kvalitet, og oppfyller alle de strengeste standardene. Drevet av naturen krever ikke vår effektive biologiske rensingsteknikk strøm og har ingen bevegelige deler, noe som gjør vedlikeholds- og driftskostnadene spesielt lave.

Enhetene er dreid i holdbare HDPE-tanker med lette, lavprofilerte tilgangsdeksler. Plantene leveres som en komplett pakke for enkel installasjon. ECOROCK-behandlingsenheten bruker en unik fast biofilmteknologi med spesifikke funksjoner for å oppnå et luktfritt avløpsvann, egnet for vanning eller gjenbruk i gråvannssystemet.

BIOROCK MULTIROCK KLOAKKANLEGGETS NØKKELFUNKSJONER

Non electric wastewater treatment plant
Luktfritt renseanlegg
Miljøvennlig kloakkrenseanlegg
Bærekraftig avløpsrensing
Quiet wastewater treatment plant

IKKE-ELEKSTRISK RENSEANLEGG FOR AVLØPSVANN

I samsvar med filosofien til BIOROCK-merket og det eksisterende sortimentet, fungerer MULTIROCK-systemet uten strøm, og unngår risikoen for feil og sikrer minimale drifts- og vedlikeholdskostnader.

ØKONOMISK OG PÅLITELIG

Anskaffelseskostnadene for MULTIROCK-løsningen er spesielt konkurransedyktige. Besparelsen ved kjøp av produktet kompletteres av de som er relatert til driftskostnadene for MULTIROCK-linjen, som er blant de laveste i markedet. MULTIROCK-systemet kjører uten strøm, og derfor fri for mekaniske deler som er synonymt med tungt vedlikehold, og lar brukeren realisere betydelige besparelser både når det gjelder energiforbruk og systemvedlikehold.

EKSEPSJONELL RENSING

MULTIROCK er ekstremt effektiv når det gjelder rensing av husholdningsavfall og har vist seg å være et av de best presterende systemene på markedet.

Vårt miljøvennlige renseanlegg som består av flere ECOROCK-5010 installert parallelt, er i samsvar med europeiske forskrifter for behandling av husholdningsavløpsvann, og gjør det mulig å slippe ut de behandlede avløpene direkte i det naturlige miljøet. (Du bør gjøre forespørsler med de lokale distriktsmyndighetene for å finne ut de lokale myndighetskravene for bruk av avløp for vanningsformål.)

ETTERMONTERING AV SEPTIKTANK

Hvis du allerede har en fungerende septiktank og ønsker å oppgradere den, er vår ECOROCK-5010-behandlingsenhet den perfekte løsningen. Den passer til de fleste av de primære tankene på markedet og vil utfylle septiktanken din perfekt.

nye flerveis splitter

NY FLERVEIS SPLITTER TILGJENGELIG

Vår nye flerveis splitter sikrer at det forbehandlede avløpsvannet blir distribuert konsekvent over ECOROCK-5010-enhetene.

Flerveis splitter er alltid nødvendig når 2 enheter eller flere enheter er installert parallelt.

SE ALT TILBEHØRET VÅRT

Våre kvalifiserte teknikere står til din disposisjon for å støtte deg i prosjektet.

Hvor befinner du deg?

Hvem er du?

Dine kontaktdata

Landskode angis automatisk etter valg av land

Hva er din interesse?

Hvis du velger annet, vennligst spesifiser i emnefeltet

Hvordan kan vi hjelpe deg?