BIOROCK MONOBLOCK Systemer

Plug & Play løsning for avløpsrensing

MONOBLOCK-enhetene er designet for boliger på landsbygda, permanente og sesongmessige, som ikke er koblet til strømnettet. De ekstremt kompakte renseenhetene er fullstendig ferdigmontert og klar for rask installasjon.  MONOBLOCK-enhetene kan leveres både med gravitasjonsuttløp (lavt utløp) eller pumpet utløp (Høyt utløp).

BIOROCK Minirenseanlegg

Avløpsrensing for boliger - Oppgradering av Septiktank

BIOROCK® tilbyr et komplett utvalg av kompakte kloakkrenseanlegg, beregnet for opp til 8, 10, 15 og 30 personer.  Våre enheter kan dessuten lett kombineres for å inngå i større prosjekter (MULTIROCK Systemer).

BIOROCK Septiktanker

Septiktanker for installasjon foran et minirenseanlegg

BIOROCK tilbyr et stort utvalg av septiktanker, med kapasitet fra 2000 til 15.000 liter.  Kapasiteten kan økes ved å installere tankene i serie eller parallelt.

Tilbehør

Tilbehør for installasjon og vedlikehold av BIOROCK-systemene

BIOROCK tilbyr et komplett utvalg av tilleggsutstyr og reservedeler for installasjon og vedlikehold av BIOROCK-enhetene:

  • Rotasjonsformede forlengelsesstykker for dypere installasjon av tankene
  • Prøvekamre i ett stykke - ingen ledd og dermed lavere installasjonskostnader
  • Pumpekamre i ett stykke - ingen ledd og dermed lavere installasjonskostnader
  • Komplett sett for utpumping til høyere nivå, utstyrt med pålitelig kvalitetspumpe
  • Deksler
  • Forankringssett for vanskelige steder (våte grunnforhold etc)
  • Styringssystem utviklet for BIOROCK MULTIROCK Modulære installasjoner