CE tester

Del 1: Prefabrikkerte septiktanker

Quality productBIOROCK sine septiktanker er testet for renseeffekt ved PIA i Aachen, Tyskland og oppnådd 99.86% reduksjon av uønskede substanser i vannet.

 


TG 20442 BIOROCK renseanlegg

Del 3: Fabrikkprodusert og/eller plassbygget renseanlegg for husholdningskloakk

Komplette BIOROCK systemer (Primary Tank + Bioreaktor) er testet for biologisk effekt at the PIA i Aachen, Tyskland og Certipro i Belgia.

Renseffekt
BOD5: 98.7 % (4 mg/l)
COD: 96.3 % (26 mg/l)
SS: 99.3 % (3 mg/l)

 

 

Del 6: Prefabrikkerte renseenheter for avløpsvann fra septiktank

ECOROCK behandlingsenheter (reaktorer) kan også installeres etter en eksisterende septiktank (Retrofit).

BIOROCK sertifiseringer og godkjenninger i forskjellige land

NEW ZEALAND / AUSTRALIA

ECOROCK enhetene har passert "The On-site Effluent Treatment National Testing Programme" (OSET NTP) der fabrikkproduserte kloakkrensingsenheter testes på et eget testområde (OSET TestFac) lokalisert innenfor det kommunale kloakkbehandlingsanlegget i byen Rotorua

BIOROCK er sertifisert til å møte kvalitetskravene beskrevet i AS/NZS 1547:2012.

EUROPA

ECOROCK enhetene er testet ved PIA i Aachen, Tyskland (Notified body 1739) og ved Certipro i Mol, Belgia; standarisert test for “Små avløpsrensesystemer opp til 50 PE”. Enhetene har passert testene for vanntetthet og struturell oppførsel (crush test and pit test).

Tyske godkjenninger

BIOROCK har 4 godkjenninger (DIBt Zulassungen) for Tyskland.
ECOROCK-enhetene er godkjent som komplett system (Primary tank + Bioreactor) og som retrofit (kun Bioreactor).

Godkjenning i Frankrike

BIOROCK enhetene er godkjent for Frankrike ved at de tilfredsstiller "Agrément National 2010-026".