Flytkontroll-Kammer for MULTIROCK modulære installasjoner

Flytkontroll-Kammer for MULTIROCK modulære installasjoner

BIOROCK har utviklet et avløpsfordelingssystem for BIOROCK MULTIROCK modulære installasjoner, hvor flere BIOROCK enheter er montert parallelt. Disse enhetene har ingen mekaniske eller elektriske komponenter, dermed reduseres driftskostnader og vedlikeholdskostnader. MULTIROCK-installasjoner er ideelle for små boligfelt, campingplasser og hyttegrender. Den modulære løsningen gir mulighet til å øke størrelsen på et eksisterende BIOROCK-system gradvis, redusere oppstartsinvesteringen, og spre investeringskostnadene over en lengre periode.

Avløpsfordelingssystemet er installert mellom primærtanken og BIOROCK-enhetene, og sørger for jevn fordeling av avløp mellom behandlingsanleggene. Den består av to komponenter:

  • Et flytkontroll-kammer som styrer væskemengden som distribueres til BIOROCK-enhetene nedstrøms.
  • En Splitterboks som sikrer at distribusjon av avløpet holdes jevn gjennom alle enhetene.

Flytkontroll-kammeret

Flytkontroll-kammeret er det første trinnet i avløpsfordelingssystemet. Den er montert direkte etter primærbeholderen og fungerer som en buffer som regulerer vannstrømmen når den går over til BIOROCK-enhetene. BIOROCK Flytkontroll-kammeret fungerer som en "trykktank" som skyver vannstrømmen gjennom flere Splitterbokser, og garanterer lik vannstrøm til hver av BIOROCK-enhetene installert parallelt.

Flytkontroll-kammeret er 100% ikke-elektrisk, og utstyrt med en flottør som bare trenger tyngdekraften for å virke.


Våre kvalifiserte teknikere står til din disposisjon for å støtte deg i prosjektet.

Hvor befinner du deg?

Hvem er du?

Dine kontaktdata

Landskode angis automatisk etter valg av land

Hva er din interesse?

Hvis du velger annet, vennligst spesifiser i emnefeltet

Hvordan kan vi hjelpe deg?