ECOROCK-5000
ECOROCK-5000 minirenseanlegg for 30 personer

ECOROCK-5000 er et kompakt avløpsrenseanlegg for opptil 30 personer (P.E.) (*).

For større kapasitet: BIOROCK MULTIROCK - ECOROCK-5000 Renseanlegg i parallellinstallasjon

Ved å installere BIOROCK-5000 enheter parallelt kan de håndtere 60, 90, 120, 180, personer (P.E.) og så videre.

BIOROCK-5000 enheter kan parallellinstalleres etter septiktanken.  Mellom septiktank og BIOROCK enhetene installeres da et “Flytkontrolkammer” (FKK) og et splitterboks-system (SB).  FKK fugerer som en "buffertank" som absorberer den momentane vanntilførselen og mater de parallellmonterte tankene jevnt, gjennom SB-systemet, slik at en garanterer lik tilstrømming til hver enkelt av BIOROCK enhetene.  I tilfeller der mer enn tre enheter installeres parallelt brukes flere SB-er for å fordele flyten.

2-trinns avløpsrenseanlegg

ECOROCK-5000 er dimensjonert for husholdninger med 2-30 personer.  BIOROCK systemet renser kloakk gjennom en to-trinns prosess.  Urenset kloakk ledes først inn i en septiktank som separerer og bryter ned faste organiske stoffer.  Avløpsvannet passerer så gjennom et avløpsfilter, før det slippes ut i selve BIOROCK enheten, hvor den aerobiske filtreringsprosessen absorberer resten av forurensingen og slipper ut rent vann i bunnen.

Om nødvendig kan BIOROCK serien tilpasses en tradisjonell septiktank.

Biologisk renseprosess

Denne siste fasen av prosessen er basert på flere lag med BIOROCK media.  BIOROCK media er innkapslede kubber av steinull, som er forbehandlet med enzymer som sørger for rask oppstart, og stimulerer vekst av den ønskede bakterietypen.  Disse bakteriene koloniserer media i store mengder, og fordøyer raskt det organiske avfallet i vannet som passerer gjennom.  Rensemetoden er utviklet rundt en kombinasjon av aerob / anoksisk biologisk nedbrytning og filtrering.  BIOROCK teknologien krever minimalt med vedlikehold, og klarer uten problemer å håndtere sesongmessige belastninger og lange perioder uten bruk. (F.eks. Feriehus, turisthytter, campingplasser etc.)

(*) Avhengig av krav til renseeffekt og utslipp kan systemet i noen tilfeller håndtere flere enn det offisielle antall personer (P.E.) per enhet.

Revolusjonerende teknologi

ECOROCK-enhetene er integrerte, komlette renseanlegg for avløpsvann fra husholdninger, Sluttproduktet er rent, renset vann som tilfredsstiller de høyeste standarder.  Den biologiske renseteknikken krever ikke strøm eller bevegelige deler.  Dette sikrer både svært lave vedlikeholds- og driftskostnader, og maksimal pålitelighet. Enhetene er montert i slitesterke HDPE-tanker med lett, lavprofil, tilgangsdeksler.  Anleggene leveres som en komplett pakke for enkel installasjon.  BIOROCK-enhetene benytter en unik, fast biofilmteknologi med spesifikke funksjoner for å oppnå luktfritt utløp, egnet for vanning eller gjenbruk i gråvannsystemet.  På grunn av den høye kvaliteten på det rensede avløpsvannet som produseres kan det, om nødvendig, slippes ut i følsomme vassdrag.

ECOROCK-5000

Kapasitet
Kapasitet PE 27 personer
Kapasitet 4500 liter
Dimensjoner
Lengde 3500 mm
Bredde 1150 mm
Høyde 2175 mm
Vekt 680 kg
Volum 5000 liter

Vil du vite mer?

Jörg Reder er vår Commercial Manager International som vil hjelpe deg straks med alle dine tekniske og kommersielle spørsmål.

Du kan kontakte Jörg via telefon, bare ring +352 26 65 00 26 35 eller bruk skjemaet til å sende en melding.

Eller bruk Skype!

Klikk her for å Skype Jörg (Telefon og Skype er kun tilgjengelig i arbeidstiden)

Alle felt er obligatoriske