ECOROCK-1500
ECOROCK-1500 minirenseanlegg for inntil 8 personer

ECOROCK-1500 er et kompakt avløpsrenseanlegg for inntil 6 personer (P.E.) (*).

To-trinns avløpsrenseanlegg

ECOROCK-1500 er et lite avløpsrenseanlegg, dimensjonert for husholdninger med 2-6 personer.  BIOROCK systemet renser kloakk gjennom en to-trinns prosess.  Urenset kloakk ledes først inn i en septiktank som separerer og bryter ned faste organiske stoffer.  Avløpsvannet passerer så gjennom et avløpsfilter, før det slippes ut i selve BIOROCK enheten, hvor den aerobiske filtreringsprosessen absorberer resten av forurensingen og slipper ut rent vann i bunnen.

Om nødvendig kan BIOROCK serien tilpasses en tradisjonell septiktank.

(*) Avhengig av krav til renseeffekt og utslipp kan systemet i noen tilfeller håndtere flere enn det offisielle antall personer (P.E.) per enhet.

Biologisk renseprosess

Denne siste fasen av prosessen er basert på flere lag med BIOROCK media.  BIOROCK media er innkapslede kubber av steinull, som er forbehandlet med enzymer som sørger for rask oppstart, og stimulerer vekst av den ønskede bakterietypen.  Disse bakteriene koloniserer media i store mengder, og fordøyer raskt det organiske avfallet i vannet som passerer gjennom.  Rensemetoden er utviklet rundt en kombinasjon av aerob / anoksisk biologisk nedbrytning og filtrering.  BIOROCK teknologien krever minimalt med vedlikehold, og klarer uten problemer å håndtere sesongmessige belastninger og lange perioder uten bruk. (F.eks. Feriehus, turisthytter, campingplasser etc.)

Revolusjonerende Teknologi

ECOROCK-enhetene er integrerte, komlette renseanlegg for avløpsvann fra husholdninger, Sluttproduktet er rent, renset vann som tilfredsstiller de høyeste standarder.  Den biologiske renseteknikken krever ikke strøm eller bevegelige deler.  Dette sikrer både svært lave vedlikeholds- og driftskostnader, og maksimal pålitelighet. Enhetene er montert i slitesterke HDPE-tanker med lett, lavprofil, tilgangsdeksler.  Anleggene leveres som en komplett pakke for enkel installasjon.  BIOROCK-enhetene benytter en unik, fast biofilmteknologi med spesifikke funksjoner for å oppnå luktfritt utløp, Det ferdig rensede vannet egner seg godt til vanning eller gjenbruk i gråvannsystemet.  På grunn av den høye kvaliteten kan det også, om nødvendig, slippes ut i følsomme vassdrag, men undersøk i så fall lokale forskrifter og utslippskrav før du går igang. 

ECOROCK-1500

Kapasitet
Kapasitet PE 8 personer
Kapasitet 1200 liter
Dimensjoner
Lengde 1150 mm
Bredde 1150 mm
Høyde 2175 mm
Vekt 186 kg
Volum 1500 liter
Garanti
Garanti 25 year
Media 10 year

Vil du vite mer?

Jörg Reder er vår Commercial Manager International som vil hjelpe deg straks med alle dine tekniske og kommersielle spørsmål.

Du kan kontakte Jörg via telefon, bare ring +352 26 65 00 26 35 eller bruk skjemaet til å sende en melding.

Eller bruk Skype!

Klikk her for å Skype Jörg (Telefon og Skype er kun tilgjengelig i arbeidstiden)

Alle felt er obligatoriske