Den strømløse renseprosessen i et BIOROCK-anlegg

Et komplett BIOROCK system fungerer som en tretrinnsprosess:

Trinn 1: Råkloakk ledes inn i en septiktank som separerer og bryter ned organiske faste stoffer.  Trinn 2: Avløpet passerer så gjennom et avløpsfilter før det går ut i BIOROCK-enheten som inneholder den velprøvde aerobiske nedbrytingsprosessen og trinn 3: en avsluttende filtreringsprosess.

BIOROCK-behandlingsenheten kan etter behov ettermonteres og tilpasses en tradisjonell septiktank.

Installasjon trinn for trinn

Når naturen arbeider

I tradisjonelle aktive slamsystemer (for eksempel SBR) må en pumpe eller omrører være i drift 12-24 timer i døgnet for å gi nok oksygen til at et begrenset antall organismer kan overleve og bryte ned avfallet. BIOROCK-enhetene arbeider uten elektriske eller mekaniske innretninger - de trenger bare naturlig luftstrøm for lufting.

Enøk og miljø

I et mekanisk system arbeider maskiner hardt og energiintensivt. Det gir høyt energiforbruk og høyt økologisk fotavtrykk. 

BIOROCK® aerobiske behandlingsenheter klarer seg med tyngdekraften, og slipper nesten ikke ut noe CO2!

BIOROCK er trygt for miljøet!

BIOROCK, det beste strømløse kloakkrensesystem for boliger - null energitilførsel. 25 års garanti!