Det nye MONOBLOCK systemet, et konsentrat av teknologiske fremskritt for en økonomisk og ekstremt på

Postet på 28 Jan 2019 av Klaas Runia

Siden etableringen av firmaet i 1988 har vi utviklet og kommersialisert innovative og miljøvennlige stedstilpassede løsninger for rensing av avløpsvann. Det gjør vi fortsatt.

Kvaliteten på våre produkter og deres tilpasning til markedets behov og krav er helt avgjørende for oss, og derfor vårt hovedfokus. Renseeffekten i BIOROCK media, og det minimale fotavtrykket til våre mest kompakte løsninger har blitt anerkjent flere ganger i fagpressen og avløpsindustrien.

I tråd med grunnverdiene våre, som har skapt vår suksess i nesten 30 år, og drevet av viljen til å oppnå ytterligere reduksjon i økologisk fotavtrykk og enda mer optimal renseeffekt, har vi nå utviklet en ny generasjon av minirenseanlegg,

I dag er vi stolte over å presentere vår tredje generasjon av BIOROCK minirenseanlegg, som er resultatet av 3 års internutvikling i nært samarbeid med et Nasjonalt forskningsenter.

En ny generasjon av strømløse minirenseanlegg

Denne nye generasjonen av revolusjonerende produkter er en videreføring av vår forskning på maksimal renseeffekt for minirenseanlegg for husholdningskloakk.

Denne teknologiske utfordringen, som alltid har vært drivkraften bak selskapets vekst, ligger også i hjertet av vårt oppdrag: Ta den beste renseteknologien til markedet, og tilby kvalitetsprodukter og tjenester til våre kunder over hele verden.

Det nye utvalget av behandlingsanlegg er tilgjengelig i en produktlinje fra 4 til 20 PE (Person-ekvivalent). Den «siste» av merkevaren BIOROCK er "Alt-i-ett" MONOBLOCK-systemet, som tilbyr både Septiktank og en BIOROCK-renseenhet i en enkelt, ekstremt kompakt tank.

Denne teknologiske innovasjonen er tilgjengelig i to versjoner: MONOBLOCK-2-systemet, utstyrt med en 2000 liter slamavskiller og MONOBLOCK-3, som har 3000 liter slamavskiller. Disse to produktkonfigurasjonene gjør det mulig å utvide bruksområdet, og tilby et produkt som svarer nøyaktig til hvert prosjekt og den kloakkmengden som skal behandles.

MONOBLOCK Minirenseanlegg er det beste uttrykket for BIOROCKs fremoverskuende visjon om sitt marked.

“Det nye MONOBLOCK - systemet;

et konsentrat av teknologiske fremskritt

for en økonomisk og ekstremt pålitelig løsning”

 • Strømløs
  I tråd med filosofien til BIOROCKs merkevare og eksisterende produktserier, fungerer MONOBLOCK-systemet uten strøm, og unngår dermed risikoen for teknisk svikt og driftsavbrudd. Dette betyr minimale kostnader til drift og vedlikehold.
 • Svært kompakt
  Den nye generasjonen av BIOROCK minirenseanlegg er en av de mest kompakte på markedet, med en slamavskiller og renseenheten integrert i én kompakt modul. Dermed opptar MONOBLOCK-løsningen ekstremt lite areal: bare 6m2.
 • Enkel og rask installasjon
  MONOBLOCK-løsningene er svært lette og leveres «klar til installasjon», for enkel og rask installasjon, og minst mulig inngrep I landskapet. Installasjon av MONOBLOCK modulen kan utføres på én arbeidsdag, slik at installasjonskostnaden blir minimal.
 • Ø konomisk og pålitelig
  Anskaffelseskostnaden for et MONOBLOCK minirenseanlegg, sammen med driftskostnader som er blant de laveste i markedet, gjør MONOBLOCK-serien spesielt konkurransedyktig i et travelt nasjonalt STP-marked.

MONOBLOCK-systemet fungerer uten strøm, og er dermed fri for mekaniske deler som er avhengig av tungt vedlikehold. Dette gjør det mulig for brukeren å oppnå betydelige besparelser både når det gjelder energiforbruk og systemvedlikehold

En investering i fremtiden

Den løpende driftskostnaden er en av de viktigste vurderingene å gjøre når man kjøper et minirenseanlegg. Et system som virker billig i begynnelsen vil trolig kreve dyre driftskostnader i fremtiden. Uavhengige tester viser at BIOROCK har den mest kostnadseffektive årlige energiforbruket sammenlignet med 18 andre ledende merker. BIOROCK er en investering i fremtiden!

En ideell løsning for alle typer hus

MONOBLOCK Residential Wastewater Solutions tåler lange perioder uten bruk, og er dermed egnet for både primær- og sekundærboliger. Videre er installasjon av systemet mulig i alle typer grunnforhold, over eller under grunnvannspeilet.

Overlegen renseeffekt

Med renseeffekt på høyde med ytelsene til sin storesøster, er MONOBLOCK, det siste tillegget til BIOROCK-serien, ekstremt effektiv når det gjelder rensing av husholdningskloakk.

 • BIOROCK Media
  Vår tredje generasjon av produkter er basert på BIOROCK-teknologi og vår rensende BIOROCK Media. Den har uovertruffen stabilitet og unike strukturelle egenskaper: Den mineralbaserte sammensetningen komposterer ikke, og går ikke I oppløsninger over tid.
 • En septiktank som er perfekt dimensjonert
  Med to versjoner av MONOBLOCKs minirenseanlegg (med henholdsvis 2000 liter og 3000 liters slamavskiller) er det mulig å svare nøyaktig på de spesifikke betingelsene som installasjonsstedet krever.

Med sitt nye MONOBLOCK-system, tilbyr BIOROCK en overbevisende innovativ renseteknologi for avløp og kloakk, med en rekke fordeler som vil glede både brukere og avløpsbehandlingspersonell.

En «High Effluent Discharge» -versjon

I tilfelle det rensede vannet skal slippes ut på et høyere nivå, er MONOBLOCK minirenseanlegg designet med et integrert pumpekammer hvor en liten pumpe kan monteres for dette formålet.

BIOROCK tilbyr en kvalitetspumpe ferdig montert i pumpekammeret, som gjør MONOBLOCK-systemet i stand til å levere "høyt utløp". Dette sikrer en «nøkkelferdig» løsning, forenkler systemmontering på stedet og sparer betydelig tid under installasjonen.