Å forberede et minirenseanlegg for vintersesongen

Postet på 28 Jan 2019 av Klaas Runia

Mange boliger er sesongboliger i land med kaldt klima. Å stenge ned septiktank og minirenseanlegg for vinteren er veldig viktig for eiere av hus med sesongmessig bruk, for å forlenge levetiden til minirenseanlegget, og for at det skal fungere optimalt. Ved å være føre var med de riktige tiltakene vil en forhindre at systemet fryser, og unngår overraskelser til våren.

Starten på vintersesongen er en god tid for inspeksjon av hele systemet. Et godt råd er å drenere vanntilførselsrørene til minirenseanlegget godt før vinteren kommer. Se til at alle fleksible slanger er helt tømt for vann, slik at du unngår frostplugger.

Skyll ned toaletter flere ganger og tilsett alkoholbasert frostvæske til septiktanken. Vær oppmerksom på at salter eller frostvæske beregnet for biler ikke skal brukes til VVS. Etter at du har koblet fra strømforsyning til pumpe, kalkfilter, oppvaskmaskin eller varmtvannsbereder, kan du tømme dem med en slange. Alle rør og slanger koples til igjen om våren.

Ovner eller apparater som står på gjennom vinteren

Hvis eiendommen inneholder kjølekompressor, væskebasert radiator eller olje/gassbrenner som vil stå på om vinteren, så sørg for at det ikke lekker kondensvann eller kjølevann inn i renseanlegget. Dryppvannet kan omdirigeres til et gulvavløp eller en bøtte for eksempel. Vann som kommer inn i et svært lite volum kan fryse raskt. Alt vann fra slike installasjoner bør dreneres ved vinterstenging.

Tømming av septiktanken

Du bør vurdere å tømme septiktanken hvis huset blir stående ubrukt gjennom vinteren, eller hvis det bare blir brukt noen få ganger. Hvis du bor på et sted med høyt grunnvannsnivå, bør septiktanken bare tømmes hvis den ble konstruert for høyt grunnvannsnivå.

En septiktank som blir stående full gjennom vinterhalvåret uten å bli brukt vil bli veldig kald, og kloakk i tanken kan fryse. Ved å starte vårsesongen med tom septiktank når temperatur i grunnen begynner å stige igjen, vil den biologiske renseprosessen starte med en gang når tanken fylles med kloakk som holder romtemperatur.

Hvis minirenseanlegget ditt er basert på elektrisk tilførsel av luft, må du sørge for at blåseren er slått av ved langvarig fravær. Følg alltid produsentens krav nøye - hvis ditt minirenseanlegg er strømløst, vil dette selvsagt ikke være nødvendig.

Isolasjon av grunnen

Unngå å trimme gresset over minirenseanlegget etter slutten av september. Gresset vil bidra til å fange og holde på snø som vil gi naturlig isolasjon over anlegget, og bidra til å forhindre at innholdet i tankene fryser. Et ekstra lag med halm eller blader kan spres rett over renseanlegget for å gi ekstra naturlig isolasjon.

Husk at alle forholdsregler tatt om høsten kan bidra til å forhindre et frosset minirenseanlegg, og unngå overraskelser om våren!

Ventilasjon

Kloakksystemer trenger et ventilasjonsrør for å lufte septiktanken og evakuere gasser. Dette røret må holdes åpent under alle vær og bruksforhold. For boenheter som brukes sporadisk i løpet av vintermånedene, kan det skje at ventilasjonsrør tørker ut, slik at gasser som produseres av septiktanken, siver inn i huset.

I kaldt vær er det stor risiko for at fuktighet og damp fra huset kondenserer og fryser til is når den kommer i kontakt med det kalde metallet i ventilasjonsrøret. Med vedvarende lave temperaturer og stadig tilførsel av fuktighet som kondenserer, vil det etter hvert bygge seg opp store issvuller på innsiden av ventilasjonsrøret, som tilslutt kan blokkert røret helt. Dette problemet forekommer også i bebodde hus.

Når ventilasjonsrøret er blokkert av is vil ikke gassene som genereres i septiktanken slippe ut, Da kan de i stedet trenge inn i huset gjennom vannlåser.

Et isolert ventilasjonsrør kan være svaret på dette problemet. Endring av høyde og plassering av ventilen er en annen mulighet som kan hjelpe.