Våre Partnere

BIOROCK har inngått flere strategiske partnerskap de siste tiårene for å forbedre produkttilbudet rundt i verden.

Produsent av rotasjonsformede produkter:

Lokale agenter / partnere / distributører

Nedenfor er en liste over noen av de lokale representantene for BIOROCK.

Generell informasjon om kloakkrensing: