Selskapet

BIOROCK ble etablert i 1988, og er kjent for sin ekspertise på rensing av husholdningskloakk og avløpsvann.  Selskapet har en global forretningsvisjon - fra utvikling av våre produkter internt til utvidelse av vårt internasjonale salgsnettverk.

Gjennom de siste 25 år har BIOROCK implementert prosjekter med stor suksess over hele verden.

Vår serie med sertifiserte løsninger for kloakkrensing kan brukes, ikke bare til å behandle kloakk fra en privat enebolig, men også til hytte- og boligfelt, restauranter, hoteller, campingplasser, institusjoner (skoler, haller, etc.), kontorbygninger og leilighetskompleks.

Vårt team

BIOROCK's ekspertteam består av dyktige og dedikerte fagfolk som er stolte av arbeidet sitt, og tar på alvor utfordringen med å beskytte naturen og vannets kretsløp mot forurensing.

Energien og innsatsen fra våre forskere sørger for utvikling av nye konsepter og tekniske løsninger, testet i virkelighetens miljø i samarbeid med nasjonale forskningssentre.

Vår forsknings- og utviklingavdeling besitter den beste og nyeste software som er tilgjengelig, og konstruerer de best mulige tanker og systemer, med tanke på utforming og geometri, materialstyrke og veggtykkelse.  Slik oppnås maksimal motstandsdyktighet og slitestyrke i ulike grunnforhold og vanntrykk, alle slags bruksbelastning og andre variabler som påvirker funksjon og levetid.