Vårt formål

BIOROCK har som mål å tilby økonomiske og økologiske løsninger på rensing av kloakk og avløp, ved å tilby våre kunder kvalitetsprodukter og -tjenester. BIOROCK systemer slipper ut renset vann av høy kvalitet, mye høyere enn nasjonale standarder. I de fleste tilfeller kan utslippet ledes direkte ut i elver og innsjøer, avhengig av hva lokale og nasjonale direktiver tillater i ulike land.