Kvalitetsstyring

BIOROCK innehar ISO 9001:2008 sertifisering for produksjon og salg av BIOROCK kloakkbehandlingsanlegg.

BIOROCK provides products liability for the complete treatment units and Bioreactors (forutsatt at de er installert og vedlikeholdt i henhold til instruks).  I vårt produksjonsanlegg arbeider vi etter de høyeste tilgjengelige standarder, og gjennomfører kontinuerlig kvalitetskontroller i alle faser av produksjonen.

Det er 15 års garanti på alle PE komponenter.